Nybyggnadskartor - Betesmarken Etapp 2

Observera att nybyggnadskartan är giltig i två år från upprättandedatumet.

 

DWG

Används i regel av småhusproducenter och kräver vissa speciella program för att öppna.

Nybbyggnadskarta - Kv. Betesmarken Etapp 2

 

PDF

Går att läsa med flera olika program.

Betesmarken 24

Betesmarken 25

Betesmarken 26

Betesmarken 27

Betesmarken 28

Betesmarken 29

Betesmarken 30

Betesmarken 31

Betesmarken 33

Betesmarken 34

Betesmarken 35

Betesmarken 36

Betesmarken 37

Betesmarken 38