Välkommen till Bostad Västerås

 

För att söka en studentbostad:

1. Registera dig som sökande på vår hemsida 

2. Maila in ditt antagningsbesked till info@bostadvasteras.se 

(bifoga den PDF-fil som du kan ladda ner på antagning.se)