Senior/äldreboende

Kontaktuppgifter

Här finns en lista över olika seniorboenden och information om vem man ska kontakta för att visa intresse.

PDF med info och kontaktuppgifter

 

Äldreboende

När behovet av tillsyn, vård och omsorg ökar och kraven på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i det egna hemmet finns möjlighet att ansöka om särskilt boende. Det finns tre typer av särskilt boende för äldre, gruppboende, servicehus och ålderdomshem.

Mer information om socialt stöd och service

 

Handläggare

Du ansöker genom att ta kontakt med den bistånds-handläggare som finns i det område där du bor. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Info om handläggare

Alla särskilda boenden består av lägenheter som du hyr, precis som i eget boende.

 

Avgift

Gemensamt för de olika alternativen är att du utöver hyran betalar en avgift för hjälp och omsorg, samt för maten.

 

Kvarboende

I de särskilda boendeformerna gäller kvarboende-principen. Det innebär att man inte behöver flytta från en boendeform till en annan om man, efter en tid, behöver mer omfattande hjälp och vård. I de särskilda boendena ansvarar kommunen för sjukvårdsinsatser som en sjuksköterska kan ge.

Läkarinsatserna ansvarar Landstingets familjeläkarverksamhet för. Kommunen har också ansvaret för rehabilitering om du bor i särskilt boende. I varje enhet finns tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. Förutom de kommunala boendeformerna finns alternativa utförare av äldre-, och handikappsomsorg i Västerås.

 

Servicehus i Västerås

Nedan finner du en länk där du kan se vilka olika servicehus de finns i Västerås.

Äldreboenden och Servicehus i Västerås

 

Seniorboende

Som ett ytterligare alternativ till de traditionella boendeformerna ovan finns även olika typer av "seniorboende". Gemensamt för dessa är att de bara välkomnar personer som är över en viss ålder. Ofta nämns 55 år som en gräns men det finns även andra åldersgränser. Boendeformen är i regel bostadsrätt eller hyresrätt. Intresseanmälan för hyresrättslägenheter med seniorinriktning lämnas till respektive hyresvärd. Försäljning av bostadsrättslägenheterna sker normalt via mäklare eller via privat försäljning i tex dagspress.