Senior/äldreboende

Seniorboenden i Västerås

Här finns en lista över olika seniorboenden i Västerås och lite allmän information om vilka boendeformer som finns.

PDF med info om Seniorboenden

 

Olika boendeformer för äldre


Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer över 65 år. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Bostäderna ska till exempel vara anpassade till de äldres behov och boendet ska ha gemenskapslokaler för till exempel måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska också finnas en bovärd på plats på angivna tider.

Läs mer om våra trygghetsboenden här:

Kv. Översten 65+ på Viksäng
Trygghetsboendet Sörängen 65+ på Södra Källtorp

Äldreboenden

Äldreboende är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. I äldreboenden finns lägenheter för både ensamstående och par.

Läs mer om äldreboende här

Servicehus

Servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende. Du bor i en komplett lägenhet med kök, matplats, sovrum och vardagsrum. Om du har fått din plats på servicehus via biståndsbeslut får du tillgång till trygghetslarm och personal dygnet runt, för att snabbt kunna få hjälp. I servicehus finns lägenheter för både ensamstående och par. I regel finns också restaurang och kafé som serverar frukost, lunch och middag. Dessutom finns det ofta gemensamma lokaler där du kan umgås med andra boende.

Läs mer om servicehus här

Korttidsplats

Kommunen kan erbjuda korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det fungerar också som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Läs mer om korttidsplats här

 
Seniorboende

Som ett ytterligare alternativ till de traditionella boendeformerna ovan finns även olika typer av "seniorboende". Gemensamt för dessa är att de bara välkomnar personer som är över en viss ålder. Ofta nämns 55 år som en gräns men det finns även andra åldersgränser. Boendeformen är i regel bostadsrätt eller hyresrätt. Intresseanmälan för hyresrättslägenheter med seniorinriktning lämnas till respektive hyresvärd. Försäljning av bostadsrättslägenheterna sker normalt via mäklare eller via privat försäljning i tex dagspress.

Ett exempel på seniorboende är Mälarhem 65+