Bygg energieffektivt

 

Ett självklart val

Det har hänt mycket på energiområdet de senaste åren. Olja är en dyr bristvara, energipriserna stiger och den globala uppvärmningen blir allt mer bekymmersam. Nu gäller det att tänka i andra banor och bygga klokt. Ett steg mot mindre energianvändning och på så sätt en bättre miljö är att bygga ett lågenergihus.

Vad är egentligen ett lågenergihus?

Begreppet "lågenergihus", har än så länge ingen fast definition i Sverige. Begreppet omfattar både byggnaden, värmesystem/energislag, ventilation, varmvatten och vissa hushållsapparater, allt för få ett minimalt energibehov. Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla en variant av lågenergihus. Ett lågenergihus ska bland annat ha:

  • Mycket god isolering i väggar, tak och golv, till exempelen isolertjocklek i väggar och tak på 500 - 600 mm.
  • Energieffektiva fönster och dörrar, med bra isolerrutor.
  • Hög lufttäthet i hela konstruktionen, så att luft inte läcker in och ut via väggar och genomföringar. Luften ska gå i ventilationssystemet.
  • Värmeåtervinning ur den varma frånluften i ett växlaraggregat (s.k. FTX-system) med hög verkningsgrad.
 
Prestanda på de olika delarna kan kombineras på olika sätt, så att helheten ger så lågt energibehov, och så låg energiförlust som möjligt. En byggnad har i princip tre förluster, transmissionsförluster, ventilationsförluster och avloppsförluster. Transmissionsförluster är det som "läcker" ut via väggar, fönster, tak och golv. Ventilationsförluster är den värme som leds ut via ventilationssystemet. Avloppsförluster uppstår i samband med varmvattenanvändning.
  • Transmissionsförluster kommer man tillrätta genom ett mycket bra klimatskal, bra isolering, bra fönster och hög täthet i byggnaden.
  • Ventilationsförluster reduceras genom att ta tillvara på den värme som finns i frånluften och återvinna den genom att värma inkommande friskluft genom ett s.k. FTX-system. Genom att byggnaden är tät så går all luft genom ventilationssystemet.
  • Avloppsförlusterna kan begränsas genom att vara försiktig med att använda varmvatten, att installera effektiva varmvattenblandare och begränsa tiden i duschen.

Passivhus

I ett passivhus kan nästan all värme alstras från solinstrålning, vitvaror, TV, datorer och kroppsvärmen från människorna i huset. Ett passivhus behöver alltid ett uppvärmesystem. Värmesystemet måste utföras och dimensioneras utifrån varje byggnads unika förutsättningar.
 

Boendekostnad

Ett lågenergihus blir bara något dyrare att bygga än ett vanligt hus, beroende på vilka energilösningar man väljer. Men med tanke på betydligt lägre energikostnader än i ett "vanligt" hus är det oftast en lönsam investering.
 
Kombinationen av lågeneriglösningar och effektiv modern ventilation ger både lägre driftkostnader och hälsosamt inomhusklimat. Och för miljön är det alltid en lönsam investering med lägre energibehov och lägre CO2-utsläpp under husets hela livslängd, 50-100 år eller mer. Lågenergihus kommer förmodligen också att vara eftertraktade på andrahands-marknaden med förhoppningsvis högre pris och lägre driftskostnader.
 

Kostnaderna för tillskottsvärme kan hållas nere till ett minimum, och pengarna kan istället användas till mer isolering och effektiv ventilations/värmeåtervinnings-utrustning. Hur värmesystemet byggs upp utformas från fall till fall.

Bygg framtidens hus redan idag!

I broschyren nedan finns fakta och råd om energi för dig som planerar att bygga nytt hus.

Att bygga energieffektivt

Mer nyttig information

Energimyndigheten

Boverket

Om solvärme

Om biobränsleutrustning

Om värmepumpslösningar

Om lågtempererad fjärrvärme

Energifönster

Hållbarutveckling, energieffektiva kataloghus