Haga

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Våra fastigheter i området

Kv. Skytten

Läs mer om Kv. Skytten här

Området

På Haga finns det både flerfamiljshus och villor. Hyres-, bostads- och äganderätter ligger blandat i en lugn och trivsam miljö. Här finns fina grönområden att ströva i. Området byggdes ut under 1940- och 1950-talet men har sedan dess både genomgått renovering och kompletterats med nyproduktion.
Det är främst i den norra delen av Haga som innehåller villabebyggelse. Under senare år har det även skett en hel del nyproduktion i området. Bl.a har Hagaskolan byggts om till studentbostäder och i närheten har det även byggts nya stadsvillor.
 

Service

På haga är servicen god. Här finns flera affärer och det även enkelt att ta sig till flera av Västerås större köpcentra, Stenby och Hälla.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till city 2- 2,5 km
  • Buss till city ca 10-15 min
  • Cykel till city ca 10-15 min