Skälby

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Området

Skälby är ett omtyckt bostadsområde i den västra delen av Västerås. Skälby innehåller hyres-, bostads- och äganderätter. I området finns det elljusspår, fotbollsplaner och trevliga grönområden. Skälby har karaktären av en småstad och är ett barnvänligt område med säkra trafikleder och separata cykelbanor. Utbyggnaden av Skälby fortsätter och nya småhus växer upp i takt med att kommunen lämnar ut nya styckarbyggartomter.
 

Service

Från Skälby är det nära till Bäckby centrum där det finns post,apotek, bank, mataffär, bibliotek m m.
I närheten finns det också ett större köpcentra med många olika lågprisbutiker.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till city ca 5 km
  • Buss till city ca 20 min
  • Cykel till city ca 25-30 min