Sandgärdet

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Området

Sandgärdet är ett mindre bostadsområde som ligger på ett bekvämt avstånd ifrån centrum. Det tar endast några minuter med cykel till Västerås city. I området finns hyres-, bostads- och äganderätter. Sandgärdet ligger också nära en av Västerås större arbetsplatser, lasarettet. En mindre park med lekplats finns också i området.
 

Service

Närbutik finns i området.
Från Sandgärdet tar man sig enkelt per bil till flera av Västerås större köpcentra.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till city ca 1,5 km
  • Buss till city ca 10 min
  • Cykel till city ca 10 min