Brandthovda

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Området

Brandthovda är ett omtyckt bostadsområde med villa och radhusbebyggelse. Området innehåller fina lek- och grönområden. Brandthovda idrottsplats med flera fotbollsplaner ligger i direkt anslutning till bostadsområdet.

 

Service

Från Brandthovda tar det ca 5 min med bil till Hälla köpcentra. I närheten av Brandthovda finns ett mindre industriområde som bl.a. innehåller byggvaruhus och andra butiker. Det finns även annan service i områdets närhet t.ex. närbutik.

 

Kommunikationer

  • Avstånd till city ca 3 ,5 km
  • Buss till city ca 15 min
  • Cykel till City ca 20-25 min