Eriksborg

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Området

Erikslund är ett mindre bostadsområde som främst innehåller villabebyggelse. Det finns dock ett mindre antal bostadsrätter i området. I direkt anslutning till Erikslund finns det ett stort köpcentrum men även fina grönområden och motionsspår.
 

Service

I närheten av Erikslund ligger ett av Västerås större köpcentra innehållande affärer av skiftande slag.
Här finns butiker med kläder, skor, sportartiklar, bilreservdelar, möbler m.m. Området innehåller även en stor matvarubutik.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till city ca 4 km
  • Buss till city ca 15-20 min
  • Cykel till city ca 30 min