Regler för Tomt- och Småhuskön

Regler avseende Tomt- och Småhuskön är beslutande av Västerås stads fastighetsnämnd.

Avgift
 • Anmälningsavgiften är 400 kr. Därefter kostar det 300 kr årligen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
 • Inbetalningskort för den årliga avgiften mailas/skickas ut under februari månad varje år.
 • Om avgiften inte betalas innan sista betalningsdatum spärras sökande.
Registrering
 • Intresseanmälan till Tomt- och Småhuskön görs via Bostad Västerås hemsida. Faktura på anmälningsavgiften mailas/skickas till kund. Anmälan blir aktiv först när vi erhållit anmälningsavgiften.
 • Sökande måste vara fyllda 18 år.
 • Kö-platsen i Tomt- och Småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Äkta makar och sammanboende erhåller en kö-plats och registreras på den ena parten. Upphör samlevnaden får endast en av parterna tillgodoräkna sig kötiden.
Nya/förändrade uppgifter
 • Om någon uppgift i registreringen ändras, t.ex. adress, mail eller telefonnummer måste sökande själv meddela Bostad Västerås de nya uppgifterna eller uppdatera uppgifterna själv genom att logga in på "Mina sidor"
Avregistrering

Förjande blir avregistrerade ut Tomt- och Småhuskön:

 • De som inte har uppdaterade uppgifter i sin registrering såsom adresss, mail eller telefonnummer. De gäller även namnändring.
 • Inte betalat den årliga avgiften.
 • Tackat ja till erbjuden tomt eller småhus.
 • Lämnat felaktiga uppgifter i sin registrering.
Fördelning
 • Fördelning av tomter och gruppbyggda småhus sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön.
 • Endast sökande som själv avser att bebo tomten eller småhuset kan räkna med att få erbjudande.
 • Fastighetsnämnden kan besluta om eventuell förtur.
Övrigt
 • Det är inte tillåtet att stå som byggherre på fler än en tomt. 
 • Den som erhållit/köpt en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus för permanent bruk. Köparen får inte utan stadens medgivande överlåta köpeobjektet innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts.