Hemdal

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Området

Ett litet trivsamt bostadsområde med hyres- och äganderätter. Hemdal är ett äldre område som ligger intill Centrallasarettet. Hemdal har under senare åren genomgått en större omdaning och har blivit ett mycket attraktivt bostadsområde. I Hemdal bor man centralt med ändå avskilt.

Service

Hemdal ligger ca 5 minuters bilväg ifrån Hälla köpcentra. I området finns några mindre serviceinrättningar och en handelsträdgård.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till city ca 2 km
  • Buss till city ca 10 min
  • Cykel till city 10-15 min