Västanfors Hus

 

Dick Slipare

073-8182393

dick@vastanforshus.se


Hemsida

vastanforshus.se

 

Prisvärda & energisnåla kvalitetshus


En del av ett starkt lag

Västanfors Hus ingår i en koncern där även byggentreprenören ingår. Det gör att vi har kontroll på byggets hela förlopp från bygglov – till färdigt hus. Vi har även möjlighet att erbjuda stomrest hus med färdig utsida, som man själv kan färdigställa invändigt. Det nära samarbetet med byggentreprenören borgar för att byggprocessen framskrider på ett kontrollerat och bra sätt, och vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra och håller en öppen dialog under hela processen.

Vi är också mycket stolta över våra högklassiga underleverantörer och samarbetspartners, som möjliggör vår ambition att leverera kvalitativa småhus. Genom att involvera våra samarbetspartners i bygg-processen skapar vi en väl utvecklad entreprenörsanda. Var och en är expert på sitt område och tillsammans blir vi en stark allians.

Vi erbjuder totalentreprenad

Västanfors Hus har ett välutvecklat och välfungerande koncept, och vi ser fram emot att kunna erbjuda attraktiva lösningar på många håll där man står i startgroparna för ett nytt byggprojekt. Vi erbjuder alltid totalentreprenad vare sig det är ett enskilt hus som skall byggas eller ett helt småhusområde som skall färdigställas.

Vi tycker att form är lika viktigt som funktion och har därför nära samarbeten med flera ansedda arkitekter. Vi bygger även efter kunds egna framtagna ritning.

Välkomna att ta en kontakt med oss för vidare diskussion om ert framtida boende.