Samverkansavtalet

 Om samverkansavtalet

Samverkansavtalet är en samförståndslösning mellan Västerås stad och fastighetsägarna i Västerås. Det bygger på en vilja att delta aktivt i arbetet med bostadssociala frågor. Syftet är att efter Västerås stads riktlinjer för sociala kontrakt skapa bra förutsättningar för tillgång till bostäder för personer som av skilda skäl är utestängda från den reguljära bostadsmarknaden samt för kommunens ordnade flyktingmottagande.

Samverkanavtalet är ett frivilligt avtal och är framtaget  gemensamt av Västerås stad, Bostads AB Mimer och Fastighetsägarna MittNord.

Mer information

Som fastighetsägare är det bra att teckna Samverkansavtalet och visa upp företagets CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). Det vill säga att man aktivt är med och bidrar till en positiv utveckling av den stad man verkar i, för exempelvis kunder, medarbetare och andra intressenter.
  

Mer information om avtalet och hur arbetet omkring de bostadsplaceringar som sker genom avtalet fungerar lämnas av:

Peter Odeheim 021- 17 19 50

peter.odeheim@bostadvasteras.se

 

 

Samverkansavtal för staden utan gränser

Vi arbetar tillsammans med Västerås stad för att hjälpa dem som inte kan få en bostad av egen kraft. Det gör vi för att bidra till en god utveckling och ett hållbart samhälle på lång sikt. Västerås stads vision är Staden utan gränser, där alla kan vara delaktiga och bidra till en trygg och harmonisk stad. En bostad är grunden för att ge människor den delaktigheten, för sig själva och för sina barn.