Strömsholm

Området

Strömsholm är en tätort i Hallstahammars kommun i Kolbäcks socken. Till Strömsholmsområdet hör även orterna Mölntorp och Borgåsund. Strömsholm är ett fantastiskt besöksmål vid Mälaren med gamla ekar, ett vackert slott och många hästhagar. Här samsas en härlig blandning av hästsport, jordbruk och friluftsliv med ett myllrande växt- och djurliv.
På 1500-talet uppförde Gustav Vasa en kungsgård med stuteri i Strömsholm och på 1800-talet fanns arméns ridskola här. Hästarna har satt sin prägel på landskapet ända fram till idag. På 1600-talet byggdes det vackra barockslottet på en holme i Kolbäcksån.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till Västerås city ca 19 km
  • Avstånd till Hallstahammar ca 9 km