Tomt- och Småhuskön

Varför finns det en kö?

Genom Tomt- och Småhuskön fördelas alla kommunala stycketomter och en stor del av alla nybyggda småhusprojekt i Västerås. Kön administreras av Bostad Västerås på uppdrag av Västerås stad.

Nya tomt- och småhusområden

När det finns nya småhusområden eller gruppbyggda småhus att fördela skickas information till samtliga i Tomt- och Småhuskön. Informationen skickas via mail eller brev. Mer detaljerad information om aktuella projekt läggs upp på vår hemsida under rubriken "Tomter till salu" eller "Småhus till salu". Där finns information om området, kartor, priser m.m.

Intresseanmälan och rangordning av tomter eller småhus görs direkt via hemsidan alternativt via svarsblankett. 

Lediga tomter

De småhustomter som är lediga presenteras under rubriken "Tomter till salu". Via kartan som visas går det att välja vilket område som är intressant. Anmälan för en ledig tomt görs direkt via hemsidan. Information om att - och hur länge - tomten är reserverad skickas hem till den som anmält intresse.

Så här sker fördelningen av tomter och småhus
Så här anmäler du intresse för en ledig tomt
Vanliga frågor om Tomt- och Småhuskön