Lillhamra

 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek

Våra fastigheter i området

Kv. Lillhamra

Lillhamragatan 10, 8 och 6, Tågengatan 4 och 2.
60 st hyreslägenheter, 2 - 3 rum och kök, 58 - 76 m²

Läs mer om Kv. Lillhamra här

Området

Lillhamra är en ny stadsdel i Västerås. Grundidén för utformningen av Lillhamra är att åstadkomma en blandad bebyggelse både vad gäller upplåtelseformer och bostadstyper. Därför innehåller Västerås nyaste stadsdel både lägenheter, radhus, kedjehus, småhus och småhustomter för egen byggnation.
 

Service

Från Lillhamra är det nära till till Hälla köpcentra. I närheten av Lillhamra finns Hamre IP med flera fotbollsplaner. Det är också nära till Västerås flygplats och Björnön.

Mer information om Lillhamra 
 

Kommunikationer

 • Avstånd till city ca 5 km
 • Buss till city ca 15 min
 • Cykel till City ca 20-25 min