Södra Gryta

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Området

Södra Gryta byggdes ut under 1980-talet men har kompletterats med nyare bebyggelse under 1990-talet. Södra Gryta är ett område som innehåller hyres- och äganderätter. Områdets hyresbostäder karaktäriseras av en låg bebyggelse och är mycket barnvänligt. Här finns omtyckta markbostäder med trafikfria innergårdar. Härifrån är det nära till naturen, fritidsområden och motionsspår. I området finns också en populär fritidspark
.

Service

Från Södra Gryta är det nära till Stenby köpcentra. Det finns även en del affärer inom området.
 

Kommunikationer

  • Avstånd till city ca 3,5 km
  • Buss till city ca 15 min
  • Cykel till city ca 20-25 min