Bostadsgarantin

För vem gäller garantin?

 • Nyinflyttade studenter från annan ort än Västerås som ska börja studera heltid på Mälardalens universitet i Västerås. (Observera att du måste varit skriven på annan ort än Västerås under minst 6 månader)
 • Läs mer om folkbokföring och skatteverket här  

När gäller bostadsgarantin?

 • Inför Höstterminen - Från den dagen antagningsbeskeden skickas ut tom 10 augusti
 • Inför Vårterminen - Från den dagen antagningsbeskeden skickas ut tom 31 december

  Observera att bostadsgarantin inför höstterminen gäller inflyttningsdatum 1 augusti, 15 augusti eller 1 september. För senare inflyttningsdatum än så finns ingen bostadsgaranti. För vårterminen gäller inflyttningsdatum 1 januari eller 1 februari. 

Vad krävs?

 • Studier på Mälardalens universitet i Västerås, minst 30 högskolepoäng/termin.
 • Registrering på Bostad Västerås hemsida. (Viktigt att du anger dina önskemål i din registrering)
 • Bifoga ditt antagningsbesked (PDF filen som finns på antagning.se) i ett mail till info@bostadvasteras.se senast;
    - för höstterminen - 10:e augusti
    - för vårterminen 31:a december

Vad innebär bostadsgarantin?

 • De studenter som omfattas av bostadsgarantin får endast ett erbjudande.
 • Erbjudandet som skickas ut är baserat på önskemålen i din registrering. Om vi inte har en bostad som stämmer överens med dina önskemål skickar vi ett erbjudande på en så snarlik bostad som möjligt.
 • Garantin avser boende i studentlägenhet, studentrum, del av lägenhet eller motsvarande lösningar