Frågor & svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 

Varför ska jag stå i Tomt- och Småhuskön?


 

Vad har jag för plats i kön?


 

Hur anmäler jag mig till Tomt- och Småhuskön?


 

Vad kostar det att stå i tomt- och småhuskön?


 

Hur får jag information om nya tomter och småhus?


 

Hur fungerar fördelningen av nya tomter/gruppbyggda småhus?


 

Kan jag anmäla intresse för flera tomter/objekt?


 

Kan jag byta en tomt som jag har reserverat?


 

Kan jag ha flera tomter reserverade?


 

Hur länge har jag en tomt reserverad?


 

Hur går jag tillväga när jag vill köpa tomten jag har reserverad?

 

När du bestämt dig för att köpa tomten ska du kontakta Bostad Västerås innan reservationstiden gått ut.
Vid köp av tomt skall köpare vara den som fått tomten tilldelad (anmäld i Tomt- & Småhuskön) och, om så önskas, ev. make/maka/sambo.

Följande uppgifter måste du lämna till Bostad Västerås:

  • Namn och personnummer på de personer som ska stå på köpekontraktet.
  • Ägarfördelning.
  • Tillträdesdatum. Datum när du vill tillträda tomten dvs. när du vill börja bygga. Tillträdesdatumet ska infalla inom sju månader från tilldelningsdatum.

 

När betalar jag för tomten?


 

Hur gör jag om jag vill lämna tillbaka tomten?


 

Står jag kvar i kön om jag bestämt mig för att köpa en tomt?


 

När makuleras min kö-plats?


 

Vad gör jag när jag bytt adress?