Frågor & svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 

Varför ska jag stå i Tomt- och Småhuskön?


 

Vad har jag för plats i kön?


 

Hur anmäler jag mig till Tomt- och Småhuskön?


 

Vad kostar det att stå i tomt- och småhuskön?


 

Hur får jag information om nya tomter och småhus?


 

Hur fungerar fördelningen av nya tomter/gruppbyggda småhus?


 

Kan jag anmäla intresse för flera tomter/objekt?


 

Kan jag byta en tomt som jag har reserverat?


 

Kan jag ha flera tomter reserverade?


 

Hur länge har jag en tomt reserverad?

 

Om reservationstiden på en månad inte räcker till finns möjligheten att begära förlängd reservation, i ytterligare maximalt tre månader, mot en avgift på 2 000 kr för förlängningsmånad ett, 4 000 kr för förlängningsmånad två och 6 000 kr för förlängningsmånad tre. Avgiften gäller fr.o.m. påbörjad förlängningsmånad. Det innebär att du kan ha en tomt reserverad under maximalt 4 månader till en kostnad på 12 000 kr. Den förlängda reservationsavgiften faktureras i efterhand. Väljer du att köpa tomten utgår ingen förlängd reservationsavgift.


 

Hur går jag tillväga när jag vill köpa tomten jag har reserverad?


 

När betalar jag för tomten?


 

Hur gör jag om jag vill lämna tillbaka tomten?


 

Står jag kvar i kön om jag bestämt mig för att köpa en tomt?


 

När makuleras min kö-plats?


 

Vad gör jag när jag bytt adress?