Tomt- och Småhuskön - gammal

 
 

Hur fungerar Tomt- och Småhuskön?

Västerås stad har en Tomt- och Småhuskön. Kön hanteras och administreras av Bostad Västerås på uppdrag av staden. Via Tomt- och Småhuskön förmedlas alla kommunala stycketomter och en stor andel gruppbyggda småhus. Om du vill få erbjudanden om tomter för eget byggande och nyproducerade gruppbyggda småhus, är det klokt att vara anmäld Tomt- och Småhuskö. Det är ett bra sätt att hålla sig informerad om nya småhustomter och småhusområden. 

Regler för kön

Anmälningsavgiften till Tomt- och Småhuskön är 400 kronor. Därefter kostar det 300 kronor årligen så länge du vill stå kvar i kön. Inbetalda avgifter återbetalas inte. Inbetalningskort avseende den årliga avgiften skickas ut under februari varje år.

Anmälan

Du registreras först när vi erhållit anmälningsavgiften och intresseanmälan. Bekräftelse skickas hem. Du måste ha fyllt 18 år och ansökan är personlig så den kan inte överlåtas på någon annan.

Äkta makar och sammanboende får en köplats och ansökan registreras på den ena parten. Om någon uppgift ändras, t ex din adress, måste Du meddela det till oss eller ändra uppgifterna själv genom att logga in på din personliga sida. 

Nya småhustomter/hus

När det finns nya småhustomter att erbjuda skickar vi  information till alla som står i Tom- och Småhuskön. I regel skickas ett mail men det går även att få informationen skickad via brev.

Information om småhustomterna läggs upp på vår hemsida under rubriken "tomter till salu". Här finns information om området, kartor, priser m.m. 
Intresseanmälning och ragnordning av tomter görs direkt via hemsidan.  

Tomterna fördelas sedan i den turordning som finns i kön. Det är bara sökande som själva tänkt bygga på tomten eller bo i småhuset som får erbjudande.

Fastighetsnämnden kan besluta om förtur. 

Lediga småhustomter

De småhustomter som är lediga finns presenterade under rubriken "tomter till salu". Utifrån kartan kan du välja vilket område du är intresserad av.

Vill du anmäla intresse på en tomt gör du detta direkt via hemsidan. Vi skickar sedan tomtvalshandlingar till dig där det framgår hur länge du har tomten reserverad. Kravet är att du är anmäld i Tomt- och Småhuskön.

Tomten reserverad

Du kan ha en tomt reserverad under 1 månad. Om tiden inte räcker till för att ta beslut om köp kan du begära option (förlängd reservation) på tomten. Option kan du begära för 1, 2 eller 3 månader mot en avgift på 2 000 kr/påbörjad månad. Det innebär att du kan ha en tomt reserverad under maximalt 4 månader. Den förlängda reservationsavgiften faktureras i efterhand. Väljer du att köpa tomten utgår ingen förlängd reservationsavgift.

Avregistrering

Vi avregistrerar alla som:

  • inte anmäler adress- eller namn- ändring,
  • lämnar felaktiga uppgifter i ansökan,
  • blivit tilldelad tomt eller småhus,
  • inte betalat avgiften.

Viktig information

Köparen av tomten är skyldig att uppföra ett bostadshus för permanent bruk. Köparen får inte utan stadens medgivande överlåta köpeobjektet innan byggnadsskyldigheten fullgjorts.