Arbetsmarknad

Människa / Teknik

Västerås har en lång tradition av framgångsrika teknikföretag. Det är samspelet mellan teknik, människa och entreprenörskap som skapar förutsättningarna, och som fortfarande ligger till grund för vår fortsatta tillväxt.

I Västerås har du alla möjligheter till anställning i ett spetsföretag, eller att starta ett eget företag. Staden har utvecklats mycket snabbt de senaste åren, inte minst näringslivet och utbildnings-sektorn.

ABB och Mälardalens högskola är två viktiga motorer. Högskolan växer så det knakar och lockar till sig mycket nytt och många kompetenta medarbetare. Det utmärkta samarbetet mellan näringslivet, kommunen och högskolan driver också på utvecklingen. Nya idéer och företag utvecklas hela tiden. Flextronics, Westinghouse Atom, Bombardier/Adtranz, Alstom och Flow Pressure är exempel på nya starka företag med ledande positioner inom sina områden.

 

Västerås läge mitt i Mälardalen, mitt i Sverige betyder också mycket. En tredjedel av Sveriges befolkning bor inom en radie av 10-15 mil. Näringslivet präglas av en stark tradition inom media, grafisk industri och teknik, med många reklambyråer, tryckerier och mediaföretag.

Forskning

Ett av ABBs viktigaste centra för forskning och utveckling finns här. ABB Corporate Research har en stark position inom framtids-områden som vindkraft, solkraft och bränsleceller. Mitt i centrum ligger den nya Teknikbyn, där ett hundratal företag har etablerat sig på bara några få år.


 
Västerås Mälarstaden