Tomt- och Småhuskön

 

Så här fungerar Tomt- och Småhuskön

Tomt- och Småhuskön administreras av Bostad Västerås på uppdrag av Västerås stad.
Via kön förmedlas alla kommunala stycketomter. Genom markexploateringsavtal kan staden även förhandla fram att gruppbyggda småhus, rad- eller kedjehus ska förmedlas via kön.

Nya tomt- och småhusområden

När det finns nya småhusområden eller gruppbyggda småhus att fördela skickas information till samtliga i Tomt- och Småhuskön. Informationen skickas via mail eller brev.

Mer detaljerad information om aktuella projekt läggs upp på vår hemsida under rubriken "Tomter till salu" eller "Småhus till salu". Här finns information om området, kartor, priser m.m.

Intresseanmälan och rangordning av tomter eller småhus görs direkt via hemsidan alternativt via svarsblankett. 

 

Lediga tomter

De småhustomter som är lediga presenteras under rubriken "Tomter till salu". Via kartan som visas går det att välja vilket område som är intressant. Anmälan för en lediga tomt görs direkt via hemsidan. Information om att och hur länge tomten är reserverad skickas hem till den som anmält intresse. 

Så här sker fördelningen av tomter och småhus

Så här anmäler du intresse för en ledig tomt

Vanliga frågor om Tomt- och småhuskön

 

 

Regler för Tomt- och Småhuskön

Regler avseende Tomt- och Småhuskön är beslutande av Västerås stads fastighetsnämnd. 

Avgift

 • Anmälningsavgiften är 400 kr. Därefter kostar det 300 kr årligen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
 • Inbetalningskort för den årliga avgiften mailas/skickas ut under februari månad varje år.
 • Om avgiften inte betalas innan sista betalningsdatum spärras sökande.

Registrering

 • Intresseanmälan till Tomt- och Småhuskön görs via Bostad Västerås hemsida. Faktura på anmälningsavgiften mailas/skickas till kund. Anmälan blir aktiv först när vi erhållit anmälningsavgiften.
 • Sökande måste vara fyllda 18 år.
 • Kö-platsen i Tomt- och Småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Äkta makar och sammanboende erhåller en kö-plats och registreras på den ena parten. Upphör samlevnaden fär endast en av parterna tillgodoräkna sig kötiden.

Nya/förändrade uppgifter

 • Om någon uppgfit i registreringen ändras, t.ex. adress, mail eller telefonnummer måste sökande själv meddela Bostad Västerås de nya uppgifterna eller uppdatera uppgifterna själv genom att logga in på "Mina sidor"

Avregistrering

Förjande blir avregistrerade ut Tomt- och Småhuskön;

 • De som inte har uppdaterade uppgifter i sin registrering såsom adresss, mail eller telefonnummer. De gäller även namnändring.
 • Inte betalat den årliga avgiften.
 • Tackat ja till erbjuden tomt eller småhus.
 • Lämnat felaktiga uppgifter i sin registrering.

Fördelning

 • Fördelning av tomter och gruppbyggda småhus sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön.
 • Endast sökande som själv avser att bebo tomten eller småhuset kan räkna med att få erbjudande.
 • Fastighetsnämnden kan besluta om eventuell förtur.

Övrigt

 • Den som erhållit/köpt en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus för permanent bruk. Köparen får inte utan stadens medgivande överlåta köpeobjektet innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts.

 

 

 


 
Västerås Mälarstaden