Malmaberg - Kv Lindaren - Västerås 3:11

Vad byggs: 
Förtätning i befintligt bostadsområde. Pröva möjligheten att bygga 2 fastigheter med totalt 44 hyreslägenheter.

Läge: 
På Malmaberg mellan tråddragargatan och Svarvargatan.
 
Byggstart: 
Ej fasställt.
 
Planläge: 
Detaljplanen vann laga kraft den 18 maj 2016. 
 
Vem bygger: 
Bostads AB Mimer.

Upplåtelseform: 
Hyreslägenheter.

 


 
Västerås Mälarstaden