Gäddeholm - tomter

Malmen-Unikt läge

Nu kommer Malmen som är nästa etapp på Gäddeholm. Malmen kommer att innehålla ca 240 bostäder totalt. Här kommer det att finnas tomter för egen byggnation, par-, kedje- och radhus och flerfamiljshus. 

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Nytt spännande område

Gäddeholm fortsätter på inslagen grön väg med Malmen. Här byggs nu ca 240 bostäder och Västerås grönaste småhusområde växer. Malmen bygger som hela Gäddeholm på mer natur och mindre energi.
 
Tomterna på Malmen kommer att anpassas efter naturen och bjuder på en mer kuperad terräng än Herrgårdsängen.

Mer för fler med generösa tomter, olika bostadstyper, fler upplåtelseformer och fantastiska möjligheter till bad- och båtliv med utökade grönområden och fler naturreservat. Allt blir mer tillgängligt i takt med att Gäddeholm växer.

Information om Malmen och de olika kvarteren
finner du på
följande länk

 

Gäddeholm/Malmen