Gäddeholm - Tomter

Aktuellt just nu!

Anmälda i Tomt-och Småhuskön har erbjudits 14 småhustomter i Kv Betesmarken på Malmen. Fördelningen är gjord och de som inte fått tomt reserverad är automatiskt reserver på sina rangordnade tomter.
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Nya tomter i Kv Betesmarken

I december 2020 erbjöds anmälda i Tomt-och Småhuskön 14 småhus-tomter i Kv Betesmarken på Malmen i Gäddeholm.

  
Mer information om tomterna i Kv Betesmarken.

Bostadsetapp Fredriksdal

Planeringen för Gäddeholms nästa bostadsområde, Fredriksdal, pågår. I planförslaget ryms ca 400-500 bostäder, centrumbebyggelse, skola och idrottsplats mm .

Mer information om Fredriksdal och dep 1895

Bostadsetapp Syd

Arbetet för att ta fram ett nytt bostadsområde med främst småhus-tomter/småhusbebyggelse har påbörjats via ett planprogram.

Mer information om planprogrammet, Bostadsetapp Syd

Området

Gäddeholm består idag av två områden. Herrgårdsängen, som innehåller 110 småhus och ett fåtal flerfamiljshus. Det är ett av de första småhusområdena i landet för lågenergihus - och det största. Och Malmen, som är mer kuperat än Herrgårdsängen och innehåller ca 240 bostäder. Ytterligare bostadsetapper planeras. Först ut är etapp 3 med ca 400-500 bostäder tillsammnas med centrumbebyggelse, skola och idrottsplats. I bostadsetapp Syd planeras främst småhusbebyggelse.

I Gäddeholm finns en småbåtshamn, ett populärt friluftsbad, en förskola på Herrgårdsängen samt en skola F-3 på Malmen. Att fler flytttar hit ökar förutsättningarna för en utökad skola, smidigare kollektivtrafik och affärer i området.

Nya bil- och cykelvägar

Väg från Gäddeholm mot Harkie-Kärrbo. Planarbetet har börjat för att i ett första skede utreda vägens lämpligaste sträckning. I arbetet kommer Västerås stad att ha ett nära samarbete med boende i området och kommer att kalla till ett möte för att diskutera samarbetsformer.

Bredband och annan infrastruktur

Mälarenergi har dragit fram vatten- och avloppsledningar till Gäddeholm.
Vattenfall förser området med elkraft. Fibra har anlagt fibernät på området, som varje tomtägare själv avgör om man vill ansluta sig till. De tomtägare som vill ha fast telefoni kan, om man vill, ansluta sig till Fibra.

Förskola finns

En förskola finns på Herrgårdsängen, samt en lågstadieskola med årskurs 1-3 och 4 st förskolegrupper på området Malmen. Idag finns grundskola upp till åk 9 i Irsta cirka 8 kilometer från Herrgårdsängen.

Småbåtshamn

Vid den gamla tegelladan och småbåtshamnen har strandkanterna rustas upp. En ny pir och båtbryggor har byggts. Är du intresserad av en båtplats i Gäddeholm ska du kontakta Västerås stad som hanterar uthyrningen av båtplatserna.
Mer information här.

Service och kommunikation

I och med att Malmen bebyggs ökar underlaget för en utbyggnad av infrastrukturen t ex kommunikation, skolor, butiker, bussar och skolskjutsar. För närvarande trafikerar VLs busslinje 33 Gäddeholm via anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik innebär att det finns en busslinje och en tidtabell, men bussen måste beställas i förväg. Mer information om VLs busstrafik här.  
Reguljär busstrafik till Gäddeholm är med i budgetförslaget för 2021 som ska beslutas av kommunstyrelsen.

Omfattande kommersiell service finns på Hälla cirka 10 kilometer från Gäddeholm.

Avståndet till Västerås centrum är cirka 15 kilometer med bil. Tar du cykeln är avståndet bara 10 kilomter, om du tar cykelvägen mellan Gäddeholm och Björnövägen, söder om Västerås flygplats.