Gäddeholm - Tomter

Aktuellt just nu!

Småhustomterna i området Malmen är slutsålda. Ev kan ett planerat grupphusområde göras om till småhustomter. Ytterligare tomter kommer i Bostadsetapp III och IV samt i Bostadesetapp syd.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Välkommen till Gäddeholm


Området

Gäddeholm består idag av två områden. Herrgårdsängen, som innehåller 110 småhus och ett fåtal flerfamiljshus. Det är ett av de första småhusområdena i landet för lågenergihus - och det största. Och Malmen, som är mer kuperat än Herrgårdsängen och innehåller ca 240 bostäder. 

I Gäddeholm finns en småbåtshamn, ett populärt friluftsbad, en förskola på Herrgårdsängen samt en skola F-3 på Malmen. Att fler flytttar hit ökar förutsättningarna för en utökad skola, smidigare kollektivtrafik och affärer i området.

Nya bil- och cykelvägar

Väg från Gäddeholm mot Harkie-Kärrbo. Planarbetet har börjat för att i ett första skede utreda vägens lämpligaste sträckning. I arbetet kommer Västerås stad att ha ett nära samarbete med boende i området och kommer att kalla till ett möte för att diskutera samarbetsformer.

Bredband och annan infrastruktur

Mälarenergi har dragit fram vatten- och avloppsledningar till Gäddeholm.
Vattenfall förser området med elkraft. Fibra har anlagt fibernät på området, som varje tomtägare själv avgör om man vill ansluta sig till. De tomtägare som vill ha fast telefoni kan, om man vill, ansluta sig till Fibra.

Förskola finns

En förskola finns på Herrgårdsängen, samt en lågstadieskola med årskurs 1-3 och 4 st förskolegrupper på området Malmen. Idag finns grundskola upp till åk 9 i Irsta cirka 8 kilometer från Herrgårdsängen.

Småbåtshamn

Vid den gamla tegelladan och småbåtshamnen har strandkanterna rustas upp. En ny pir och båtbryggor har byggts.
Är du intresserad av en båtplats i Gäddeholm ska du kontakta Västerås stad som hanterar uthyrningen av båtplatserna.

Service och kommunikation

I och med att Malmen bebyggs ökar underlaget för en utbyggnad av infrastrukturen t ex; kommunikation, skolor, butiker, bussar och skolskjutsar. Information om skolor, kommunikation m.m. finner under följande länk.

Omfattande kommersiell service finns på Hälla cirka 10 kilometer från Herrgårdsängen.

Avståndet till Västerås centrum är cirka 15 kilometer med bil. Tar du cykeln är avståndet bara 10 kilomter, om du tar cykelvägen mellan Gäddeholm och Björnövägen, söder om Västerås flygplats.