Västra Skälby

Aktuellt

Erbjudande om de sista 20 småhustomtomter i Kv Geodeten/Kartografen har skickats till anmälda i Tomt-och Småhuskön i februari 2021.
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 
Kv Geodeten/Kartografen

Erbjudande om köp av en småhustomtomt i Kv Geodeten/ Kartografen har skickats till anmälda i Tomt-och Småhus-kön i november 2020 (15 tomter) och i februari 2021 (20 tomter).
Fördelningen är gjord och de som inte fått tomt reserverad är reserver till sina respektive rangordnade tomter.

Mer information om Kv. Geodeten
Fler tomter på V:a Skälby
Arbetet med att ta fram ytterligare bostadsetapper på V:a Skälby har påbörjats via ett planprogram.
 
I planprogrammet nämns både verksamhetslokaler och bostäder.

Mer information finns här.

Läget

Västra Skälby ligger ca 6 km sydväst om Västerås centrum. Utformningen av området är inspirerat av trädgårdsstaden med dess ideér om småskaliga bostadskvarter. Tanken är att variationen av bostadsbebyggelsen ska hållas samman av ett enhetligt gaturum.

Totalt finns möjlighet för byggnation av 112 småhus. Beroende på vilken bostadstyp som byggs kan fler bostäder inrymmas i planen. I framtiden kommer V:a Skälby att växa. Arbetet med ytterligare bostadsetapper har påbörjats via planprogram

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18. Mer information om VLs busstrafik finns här.
 

Service

Ca 1,5 km från området i stadsdelen Bäckby finns ett mindre stadsdelscentrum som innehåller vårdcentral, mataffär, pizzeria och apotek. Här finns även, bibliotek och kyrka. Någon kilometer norrut finns även Erikslunds handelsområde.