Västra Skälby

Aktuellt

Västra Skälby ligger ca 6 km sydväst om Västerås centrum.
 
Här fortsätter utbyggnaden av tidigare småhusproduktion.
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Kv Stomnätet

Tomterna i kv. Stomnätet etapp I är utskickade och sålda till köande i Tomt- och Småhuskön. Erbjudande om 15 tomter i Etapp II kommer erbjudas till anmälda i Tomt- och Småhuskön i början av 2019.

Mer information om Kv Stomnätet

Kommande områden

Ytterligare ett område på V:a Skälby, kv Geodeten, finns planlagt för bostäder. När kv Geodeten kommer att bebyggas är i nuläget oklart.

Området

Västra Skälby ligger ca 6 km sydväst om Västerås centrum. Utformningen av området är inspirerat av trädgårdsstaden med dess ideér om småskaliga bostadskvarter. Tanken är att variationen av bostadsbebyggelsen ska hållas samman av ett enhetligt gaturum.

Totalt finns möjlighet för byggnation av 112 småhus. Beroende på vilken bostadstyp som byggs kan fler bostäder inrymmas i planen.

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis nya Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18.
 

Service

Ca 1,5 km från området i stadsdelen Bäckby finns ett mindre stadsdelscentrum som innehåller vårdcentral, mataffär, pizzeria, apotek och frisersalong. Här finns även högstadieskola, bibliotek och kyrka.