Västra Skälby

Aktuellt

Sista etappen, med stycketomter, i kv Stomnätet har erbjudits anmälda i Tomt- och Småhuskön under april 2019.
Det finns även planer för nya bostäder i kv Geodeten som ligger norr om kv Stomnätet. 
 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Kv Stomnätet

Erbjudande om 15 stycketomter i kv Stomnätets sista etapp har under våren 2019 skickats till anmälda i Tomt- och Småhuskön. Tomterna är fördelade och erbjudande om köp har skickats till dem som fått tomt tilldelad. 

Mer information om Kv. Stomnätet

Kv Geodeten

Ytterligare ett område på V:a Skälby, kv Geodeten, finns planlagt för bostäder. I dagsläget planeras för 39 st småhustomter. Preliminärt kan kv. Geodeten komma att bebyggas under hösten 2020.

Mer information om Kv. Geodeten

Läget

Västra Skälby ligger ca 6 km sydväst om Västerås centrum. Utformningen av området är inspirerat av trädgårdsstaden med dess ideér om småskaliga bostadskvarter. Tanken är att variationen av bostadsbebyggelsen ska hållas samman av ett enhetligt gaturum.

Totalt finns möjlighet för byggnation av 112 småhus. Beroende på vilken bostadstyp som byggs kan fler bostäder inrymmas i planen.

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18.
 

Service

Ca 1,5 km från området i stadsdelen Bäckby finns ett mindre stadsdelscentrum som innehåller vårdcentral, mataffär, pizzeria och apotek. Här finns även, bibliotek och kyrka. Någon kilometer norrut finns även Erikslunds handelsområde.