Västra Skälby

Aktuellt

I november 2020 erbjöds anmälda i Tomt-och Småhuskön 15 småhustomter i kv Geodeten/ Kartografen. Ytterligare 20 tomter i området kommer erbjudas till anmälda i Tomt-och Småhuskön inom kort.
 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 
Kv Geodeten/Kartografen
Anmälda i Tomt-och Småhuskön har erbjudits 15 småhus-tomter i Kv Geodeten/Kartografen under november 2020. Fördelningen är gjord och de som inte fått tomt reserverad är automatiskt reserver på sina rangordnade tomter.
Mer information om Kv. Geodeten
Fler tomter på V:a Skälby
Arbetet med att ta fram ytterligare bostadsetapper på V:a Skälby har påbörjats via ett planprogram. I planprogrammet nämns både verksamhetslokaler och bostäder.

Mer information finns här.

Läget

Västra Skälby ligger ca 6 km sydväst om Västerås centrum. Utformningen av området är inspirerat av trädgårdsstaden med dess ideér om småskaliga bostadskvarter. Tanken är att variationen av bostadsbebyggelsen ska hållas samman av ett enhetligt gaturum.

Totalt finns möjlighet för byggnation av 112 småhus. Beroende på vilken bostadstyp som byggs kan fler bostäder inrymmas i planen. I framtiden kommer V:a Skälby att växa. Arbetet med ytterligare bostadsetapper har påbörjats via planprogram

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18. Mer information om VLs busstrafik finns här.
 

Service

Ca 1,5 km från området i stadsdelen Bäckby finns ett mindre stadsdelscentrum som innehåller vårdcentral, mataffär, pizzeria och apotek. Här finns även, bibliotek och kyrka. Någon kilometer norrut finns även Erikslunds handelsområde.