Hubbo - Kvistberga

Intresserad?

Tomterna fördelas via Tomt- och Småhuskön.
Etapp II är slutsåld. Fördelning av tomterna i etapp III är planerad till efter sommaren 2018.
Information om Tomt- och Småhuskön finns längst ner på sidan.
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Hubbo-Kvistberga etapp I

Etapp I innehåller 17 småhustomter.
 
 
Mer information

Hubbo-Kvistberga etapp II

Etapp II innehåller 10 småhustomter.
Slutsålt.
 
Mer information

Området

Området är indelat i tre etapper. I etapp I finns en tomt kvar. Tomterna i etapp II är sålda. Fördelning av tomterna i etapp III är planerad till sommaren 2018. Tomterna är avsedda för sk styckebyggen, d v s köparen väljer själv hustyp (inom ramen för detaljplanen) och vem som skall bygga.

Kommunikationer

Tillberga betjänas av VLs busslinje nr 21 som även går förbi Mälardalens högskola och Rocklundaområdet.
Läs mer om busstrafiken här:

VL busstrafik

Service

Tillberga är ett mindre samhälle beläget ca 10 km norr om Västerås. Offentlig och kommersiell service finns i Tillberga samhälle. Tillberga har även ett eget badhus samt en stor idrottsanläggning. Skolan i Tillberga har låg, mellan och högstadie. I skolan finns även förskola och fritidshem/club. I Tillberga finns även en fritidsgård.

Tomtinformation

Husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler (BBR). Fullständig information om tomterna inklusive  försäljningspriset hittar du under länkarna till respektive etapp ovan.
Till tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter för bla el och bredband.
 
 

Snabbfakta

  • Försäljning av etapp I, en tomt kvar.
  • Försäljning av etapp II, slutsåld!
  • Fördelning av etapp III planeras till efter sommaren 2018.
  • Totalt 27 stycketomter i etapp I och II. Antal tomter i etapp III är ej klart.
  • Tomtstorlekar mellan 1220 kvm - 1500 kvm.
  • Hubbo-Kvistberga ligger ca 10 km från Västerås centrum.

Etappindelning