Kv. Geodeten

Fördelning

För att få erbjudande om tomterna måste du vara anmäld i Tomt- och Småhuskön. Anmälan till Tomt- och Småhuskön gör du via länken "Registrera dig" högst upp på sidan. 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse på den eller de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning hur du gör finns via länken nedan. Notera att du först anmäler intresse på den eller de tomter du är intresserad av och sedan rangordnar dessa.

Så här anmäler du intresse, PDF

Mina sidor - LOGGA IN

Så här fungerar fördelningen av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer information finns via nedanstående länk.

Så här fungerar fördelningen, PDF

Området

Kv. Geodeten ligger på V:a Skälby ca. 6 kilometer väster om Västerås centrum. Någon kilometer norrut finns Erikslunds handelsområde. Området nås lätt via buss, cykel eller bil. I tidigare utbyggnad av V:a Skälby har både småhustomter och radhus byggts. Även förskola och gruppbostäder har byggts i området. I dagsläget planeras för 39 småhustomter för egen byggnation i kv Geodeten. Ev kan några av tomterna bebyggas med rad- eller kedjehus. Preliminärt kan tomterna börja bebyggas under hösten 2020. 

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18.   VLs busstrafik
 

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 25% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. Högst 25 % av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer informaton se länk till planen här nedan. 

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har inte färdigställs än. Tidpunkt för byggstart är därför inte klar.

Kontaktuppgifter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Planinformation

PM Planbestämmelser

Detaljplan, dp 1635