Kv. Skolskeppet

Lägenheterna

Projektet består av fyra huskroppar ifrån gatan fallande höjd, en högre om sju våningar mot befintliga höga hus på andra sidan om Mälarparksvägen och en lägre om fem våningar mot naturen. Den L-formade byggnaden ger möjlighet till en solbelyst innergård som knyter väl an till omgivande kvartersstruktur. Huskropparna har en tydlig volymuppdelning med språng i väggliv som förstärker läsbarheten.

Sockelvåningen är markerad och noggrant bearbetad. Fasadkompositionen, fönstersättningen och balkongernas gestaltning är lugn och vardagligt vilsam, vilket passar fint in i områdets gestaltning. Stor omsorg har lagts vid byggnadens detaljbearbetning, såsom det sirliga takutsprånget och balkongernas eleganta smidesräcken.

Färgskalan är sober och tidlös med den ljusa sockelvåningens terrassomaterial och fasadens ljusgrå ton, vilka kontrasteras mot fönsternas och balkongernas mörkare nyanser. Fönstren bidrar till husets vilsamma och tidlösa karaktär. Sammanfattningsvis fås ett välavvägt och vardagligt fint hus med en innovativ gestaltning som samtidigt passar in i befintlig bebyggelse.

Effektiv Planlösning
Planlösningen är mycket effektiv och består av två trapphus med vardera 6-7 lägenheter per plan, totalt 81 hyresrätter. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ettor, tvåor och treor. Samtliga lägenheter har en 6 kvm stor balkong. Förråden är placerade inne i lägenheten och i byggnadens souterrängvåning finns ett mindre garage med 29 bilplatser. Antalet p-platser minimeras genom att satsa på bil- och cykelpool och en ny gång- och cykelbana anläggs intill Mälarparksvägen och Öster Mälarstrands Allé.

Klimatsmart
Behovet av köpt energi minimeras genom att satsa på en kombination av bergvärme och hybridsolpaneler som laddar borrhålen med energi under den varma årstiden. Kombinationen av hybridpaneler och bergvärme bidrar även till att effektivisera återvinningen av frånluften i våra FTX-aggregat och dessutom att erbjuda hyresgästerna ett bättre inomhusklimat under sommaren genom gratis frikyla. Vår egen el kommer att kunna säljas till våra hyresgäster.

Natur, lek och rekreation utanför fönstret
Norr om tomten ligger stadsdelsparken Mälarparken med möjlighet för närrekreation. Genom parken finns ett flertal gångstigar som används flitigt av omkringboende, samt Mälarparksbäcken som rinner genom den fina skogsmiljön. Cirka 200 meter söderut finns Mälaren med båtliv och skridskoåkning. I närheten av området finns även Himlabacken som vintertid är populär som pulkabacke och den nya skolgårdsmiljön kan nyttjas av kringboende barn efter skoltid.

  • Kv. Skolskeppet

Bilder

Fasad 1

Fasad 2

Vardagsrum 1

Vardagsrum 2

Uteplats

Sovrum

Badrum

Anmäla intresse

Det är lite för tidigt för att anmäla sig på lägenheterna, men redan nu går det att anmäla sig till en "etapp" för detta projekt vilket innebär att du kommer bli underrättad med information när det närmar sig uthyrning.

Om Tornet

Tornet utvecklar och bygger hyresfastigheter för egen förvaltning. Vi har våra boende i fokus och vet att våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och för kommande generationer. Därför verkar vi tillsammans med våra kunder och leverantörer för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval. Tornet har byggt fem fastigheter med hyreslägenheter i expansiva Västerås sedan 2011. Med det nya huset blir det totalt 500 hyreslägenheter.