Hyresrätt i servicehus 90+

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Vem kan ställa sig i kö för hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Du som är 90 år eller äldre och skriven på adress i Västerås har möjlighet att söka en hyresrätt i servicehus.

Var kan jag få en lägenhet?

Det finns 15 lägenheter som är fördelade på samtliga servicehus i Västerås med undantag av Parkgården i Tillberga, Herrgärdets servicehus och Oxbackens servicehus. Du anmäler själv intresse för den eller de lägenheter du är intresserad av på Bostad Västerås hemsida. www.bostadvasteras.se. Efter sista anmälningsdatum erbjuds lägenheterna, efter köordning (registreringsdatum), bland dem som anmält sitt intresse.

Vilken hjälp får jag i lägenheterna?

Lägenheterna är vanliga hyresrätter i servicehus. Om du behöver hjälp med hemtjänst så ansöker du om det via Västerås stads biståndsenhet (du kan ringa till kontaktcenter 021-39 27 25). Hemtjänstinsatserna utförs då av respektive leverantör för servicehuset.

Hur ställer man sig i kö?

Registrera dig som lägenhetssökande hos Bostad Västerås, www.bostadvasteras.se för att ställa dig i kö. Vill du ha hjälp ringer du 021-17 19 50 eller mejlar på info@bostadvasteras.se. Lägenheterna kommer erbjudas efter köordning (registreringsdatum) bland dem som anmält intresse till respektive lägenhet. Lägenheterna kommer publicerats på Bostad Västerås hemsida inom kort.