Hyresrätt i servicehus 90+

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut, så kallad 90 plus lägenhet

Äldrenämnden upplåter 50 lägenheter som personer 90 år och äldre kan söka utan att ha biståndsbeslut. Det betyder att du inte behöver kontakta en biståndshandläggare för att söka en sådan lägenhet. Lägenheterna finns på alla servicehusen. Vissa servicehus har fler sådana lägenheter, andra har färre.

Vem kan söka hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Du som är 90 år eller äldre och är skriven i Västerås, kan göra en intresseanmälan om att bo i servicehus utan biståndsbeslut.

Hur söker jag hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Du gör en intresseanmälan genom att du registrerar dig som lägenhetssökande hos Bostad Västerås. I registreringen fyller du i att du söker ”Hyresrätt i servicehus 90+”.

Vill du ha hjälp med registreringen ringer du 021-17 19 50, eller mejlar på info@bostadvasteras.se

Hur får jag reda på när en lägenhet i servicehus blir ledig?

Efter din gjorda intresseanmälan finns två sätt att få veta när en 90 plus lägenhet blir ledig:

  1. Du tittar själv regelbundet på Bostad Västerås webbplats och ser när något ledigt finns att söka.
  2. Du får ett mejl när något ledigt finns att söka. Detta fungerar om du i din intresseanmälan har fyllt i att du är intresserad av ”Hyresrätt i servicehus 90+” och har uppgett din/anhörigs e-postadress.
Vad måste jag göra för att anmäla mitt intresse för en viss lägenhet?

Du måste anmäla ditt intresse för just den specifika lediga lägenheten som du är intresserad av. Om fler personer har anmält sitt intresse för en viss lägenhet, tilldelas lägenheten till den person som först har registrerat sig hos Bostad Västerås och anmält intresse för att bo i en 90 plus lägenhet.

Vad innebär hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Lägenheterna är vanliga hyresrätter, men de är placerade i servicehus. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det via Kontaktcenter på telefon 021-39 27-25. Om du behöver hemsjukvård kontaktar du din familjeläkare. Din eventuella hemtjänst och hemsjukvård utförs av personalen på servicehuset.