Hyresrätt i servicehus 90+

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Vem kan ställa sig i kö för hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Du som är 90 år eller äldre och skriven på adress i Västerås har möjlighet att söka en hyresrätt i servicehus. 

I Västerås finns 35 hyreslägenheter i servicehus som du kan ställa dig i kö till, utan att biståndsbeslut krävs. Det betyder att du inte behöver kontakta en biståndshandläggare som bedömer dina behov utan du kan själv välja att ställa dig i kö. För att kunna ställa dig i kön behöver du vara 90 år eller äldre och skriven i Västerås

Var kan jag få en lägenhet?

Det finns 35 lägenheter som är fördelade på samtliga servicehus i Västerås. Du anmäler själv intresse för den eller de lägenheter du är intresserad av på Bostad Västerås hemsida. www.bostadvasteras.se. Efter sista anmälningsdatum erbjuds lägenheterna, efter köordning (registreringsdatum), bland dem som anmält sitt intresse.

Vilken hjälp får jag i lägenheterna?

Lägenheterna är vanliga hyresrätter i servicehus. Är du i behov av hjälp och är beviljad hemtjänst och / eller hemsjukvård är det personalen på servicehuset som hjälper dig.

Hur ställer man sig i kö?

Registrera dig som lägenhetssökande hos Bostad Västerås, www.bostadvasteras.se för att ställa dig i kö. Vill du ha hjälp ringer du 021-17 19 50 eller mejlar på info@bostadvasteras.se. Lägenheterna kommer erbjudas efter köordning (registreringsdatum) bland dem som anmält intresse till respektive lägenhet. Lägenheterna kommer publicerats på Bostad Västerås hemsida inom kort.