Kv Översten 70+

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek

Unna dig ett bekymmerfritt och njutbart boende

Alla våra Annehemhus specialritas av våra arkitekter och anpassas från början för äldre människors behov. Det innebär bland annat att de innehåller generösa gemensamhetsutrymmen för umgänge och stimulerande aktiviteter samt övernattningslägenhet för anhöriga och besökare.  Utomhusmiljön anläggs med äldre personer i åtanke för att göras så lättillgänglig och trevlig som möjligt. 

Rimliga kostnader

I likhet med alla hus vi bygger, användervi enbart bra material och beprövade metoder. Lika självklart för oss är att vi lägger stor vikt vid miljö- och energiaspekter. Tack vare vårt helhetskoncept Annehem kan vi dessutom hålla ner produktions- och driftskostnader – vilket leder till lägre boendekostnadersom i sin tur gör boendeformen attraktiv för många.

Tryggt, påkostat och nära till service

Trygghet, service och komfort.Tre viktiga delar för att trivas i sitt hem. I kvarteret Översten får du alla tre och mycket mer.

Den viktiga tryggheten

Vårt hem är vår borg och trygghet är en viktig del för att trivas hemma. I kvarteret Översten har vi därför satt trygghet och trivsel i främsta rummet.

Bibliotek, musikrum och gym

Trots att trygghet är en viktig byggsten i ett bra boende, så finns det fler aspekter som gör att man trivs i sitt hem. Kvarteret Översten erbjuder flera gemensamma utrymmen för att tillfredsställa alla tänkbara intressen och önskemål. Gillar du att läsa eller lyssna på musik? Här finns både bibliotek och musikrum. 

Nära till service

Är mjölken slut eller behöver du hämta ut ny medicin? Kanske har du ett besök på vårdcentralen? Närhet till service är en annan viktig trivselfaktor. Det får inte vara krångligt att ta sig till affären eller andra serviceinrättningar. Väljer du att bo i kvarteret Översten har du bara 250 meter till Viksängs centrum som bland annat erbjuder en Icabutik, vårdcentral och apotek.

Vad menas med peabs boendekoncept annehem?

Ett Annehemboende är en i de flesta avseenden vanlig lägenhet för dig som är 70+. Skillnaden är att den sociala samvaron och trygghetssituationen är mycket mer välutvecklad. Gemensamt för alla Annehemhus är att de har en gemensamhetslokal i entréplan antingen i huset eller i en tillkopplad sidobyggnad (naturligtvis är det frivilligt att delta i alla aktiviteter). Även att stor omsorg har lagts vid lägenhetslösningar som underlättar vardagen för de boende.