Frågor & svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 

Varför ska jag stå i Tomt- och Småhuskön?


 

Vad har jag för plats i kön?


 

Hur anmäler jag mig till Tomt- och Småhuskön?

 

Du anmäler dig till tomt- och småhuskön genom att registrera dig på vår hemsida och därefter betala in anmälningsavgiften på 400 kr. Fakturan för anmälningsavgiften skickas till den adress som du angivit i din registrering. Om du inte betalat din anmälningsavgift inom en månad från fakturadatum makuleras din registrering.  


 

Vad kostar det att stå i tomt- och småhuskön?


 

Hur får jag information om nya tomter och småhus?


 

Hur fungerar fördelningen av nya tomter/gruppbyggda småhus?


 

Kan jag anmäla intresse för flera tomter/objekt?


 

Kan jag byta en tomt som jag har reserverat?


 

Kan jag ha flera tomter reserverade?


 

Hur länge har jag en tomt reserverad?


 

Hur går jag tillväga när jag vill köpa tomten jag har reserverad?


 

När betalar jag för tomten?


 

Hur gör jag om jag vill lämna tillbaka tomten?


 

Står jag kvar i kön om jag bestämt mig för att köpa en tomt?


 

När makuleras min kö-plats?


 

Vad gör jag när jag bytt adress?