K2A Fastigheter

 

Välkommen till K2A Fastigheter

K2A är ett grönt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. Vi utvecklar och erbjuder moderna, yteffektiva och funktionella bostäder i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitet- och högskoleorter.

Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljö och bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. K2A:s hållbarhetsstrategi tar avstamp i en helhetssyn och bygger på långsiktighet och ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande. Vår målsättning är att bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget i Sverige, redan 2027.

"Vår målsättning är att bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget i Sverige, redan 2027"

Hemsida

www.k2a.se

Kontakt

010-510 55 10

lagenhet@k2a.se

 

Läs mer om våra fastigheter nedan

 

Galaxen

Havsmannen