Nybyggnadskartor - Stomnätet Etapp 2

Under varje fastighetsbeteckning kan du klicka på antingen PDF eller DWG för att ladda ner dessa filer. Observera att nybyggnadskartan är giltig i två år från upprättandedatumet.

DWG-filen

Används i regel av småhusproducenter och kräver vissa speciella program för att öppna.

PDF-filen

Går att läsa med flera olika program.

 

Stomnätet 22

PDF

DWG

Stomnätet 23

PDF

DWG

Stomnätet 24

PDF

DWG

Stomnätet 25

PDF

DWG

Stomnätet 26

PDF

DWG

Stomnätet 27

PDF

DWG

Stomnätet 28

PDF

DWG

Stomnätet 29

PDF

DWG

Stomnätet 30

PDF

DWG

Stomnätet 31

PDF

DWG

Stomnätet 32

PDF

DWG

Stomnätet 33

PDF

DWG

Stomnätet 34

PDF

DWG

Stomnätet 35

PDF

DWG

Stomnätet 36

PDF

DWG