Budgivning

Dags för budgivning

När det sedan är dags för budgivning kan du som säljare välja om du vill ha en öppen eller sluten budgivning. Du som säljare bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den ska gå till. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

- En öppen budgivning innebär att buden lämnas till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till samtliga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra.

- Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden till säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud. 

Det är du som säljare som bestämmer till vem du vill sälja och till vilket pris.