Besiktning

Köparens besiktning

Efter kontraktet är skrivet bereds köparen möjlighet att besiktiga fastigheten. Lagen säger att köparen köper det han eller hon ser, det är därmed viktigt att köparen är noggrann med sin besiktning. Lagen säger också att säljaren inte får underlåta att informera om eventuella skador på bostaden som den är medveten om.