5. Driftskostnader

Vad kostar det?

Vad kommer huset att kosta förutom kontantinsats, räntor och amorteringar? Det är viktigt att göra en noggrann driftskalkyl för huset. Här är några av de löpande utgifter som du behöver ta med i kalkylen.

Driftskostnader
  • Uppvärmning
  • Avfallshantering
  • Försäkringar
  • Kostnader för gemensamhetsanläggningar(gator, gatubelysning, sophämtning m.m.)
  • El
  • Bredband
  • Fast telefoni
  • Fastighetsskatt

Med rätt lösning spar du pengar varje dag i årtionde

Uppvärmningen är den enskilt största driftkostnaden för ett hus. Därför är det mycket viktigt att huset är välisolerat och har effektiva lösningar för uppvärmning och ventilation. Det håller kostnaderna nere under husets hela livslängd, och ger samtidigt låg miljöpåverkan - vilket också är de två grundläggande idéerna med ett lågenergihus.