Andrahandsuthyrning

   

Bostads- och äganderätt

From den 1 februari 2013 har det blivit lättare att hyra ut sin bostadrättslägenhet och äganderätt i 2:a hand. En av de större förändringarna i den nya lagen om privatuthyrning är att den ger hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hyran.

Uppsägning

Hyresgästen har alltid rätt att säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid.

Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid. 

Hyra

Vid uthyrning av bostads- eller äganderätt i andra hand är parterna fria att komma överens om hyrans storlek.  Mer information finns nedanstående faktablad.

Övrigt

Glöm ej att ta upp hyresintäkten från din uthyrning i deklarationen. Andra viktiga saker att tänka på är hemförsäkring, telefonabonnemang och el.

Ny lag om privatuthyrning

Faktablad

Om du vill ha hjälp med att hyra ut din bostads- eller äganderätt i 2:a kan du ta kontakt med oss på Bostad Västerås. Vi kan hjälpa till med att hitta sökande, kontraktsskrivning m.m.

 

 

 

 

 

Hyresrätt

Vill du hyra ut din hyreslägenhet i andra hand måste du ha hyresvärdens godkännande. Det är  viktigt att komma ihåg att det fortfarande är förstahandshyresgästen som har ansvaret för lägenheten. Det innebär bl a ansvaret att hyran betalas i rätt tid.

Besittningsskydd

Vid en längre uthyrning som överstiger två år är det lämpligt att avtala bort besittningsskyddet. Detta går att göra genom att båda parterna fyller en blankett, Överenskommelse om att avstå från besittningsskyddet. I vissa fall kan man avtala bort besittningsskyddet utan att skicka in handlingar till hyresnämnden. Viktigt att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om detta genom att upprätta en särskild handling. Avståendet kan avtalas bort i högst 4 år utan hyresnämndens godkännande och om det avser att hyresvärden ska flytta tillbaka eller sälja sin bostad.

Vid en andrahandsuthyrning skall kontrakt upprättas mellan lägenhetsinnehavaren och hyresgästen. Ett muntligt avtal gäller också men det är svårt att bevisa vad avtalet egentligen innehåller eftersom ord står mot ord. Kontraktet skall upprättas i två likalydande exemplar. Båda skall undertecknas och parterna erhåller var sitt. På nedanstående länk hittar du färdiga 

Hyra

Vid andrahandsuthyrning av sin hyreslägenhet har uthyraren rätt att ta ut en skälig hyra. Det är med andra ord inte tillåtet att ta ut överhyror. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan ett tillägg på ca 10-15 % göras på grundhyran.

Övrigt

Glöm ej att ta upp hyresintäkten från din uthyrning i deklarationen. Andra viktiga saker att tänka på är hemförsäkring, telefonabonnemang och el.