Eksjöhus

Lång tradition och stor kunskap

Eksjöhus AB är ett familjeföretag i tredje generationen, där hustillverkningen startade redan 1944. Förutom hustillverkningen finns även sågverks och transportverksamheter. Idag omsätter koncernen ungefär 500 miljoner kronor och har totalt ca 150 anställda.

Här finns en lång tradition och stora kunskaper när det gäller tillverkning av småhus. I vår affärsidé strävar vi efter att uppnå en hög kvalité i vår tillverkning, materialval och servicegrad mot våra kunder. Det sågade virket som ingår i våra hus kommer från vår sågverksrörelse där vi är ISO - certifierade enligt ISO-9002 och ISO-14001.

Aktuellt projekt just nu

Mer information

Mer information kontakta:

 

Genom en naturlig och levande dialog med kunderna kan vi skapa boendemiljöer där enskilda familjer förverkligar sina drömmar. Det är vår kunskap tillsammans med dina idéer som så småningom ska bli ditt nya hem.

För mer information kontakta:

Vårt kontor i Avesta, tel. 0226-80 370 eller

Bengt Wallman, tel. 070-343 87 50

E-post:

b.wallman@eksjohus.se

Hemsida:

Eksjöhus