Eksjöhus

Lång tradition och stor kunskap


Eksjöhus AB är ett familjeföretag i tredje generationen, där hustillverkningen startade redan 1944. Förutom hustillverkningen finns även sågverks och transportverksamheter. Idag omsätter koncernen ungefär 500 miljoner kronor och har totalt ca 150 anställda.

Här finns en lång tradition och stora kunskaper när det gäller tillverkning av småhus. I vår affärsidé strävar vi efter att uppnå en hög kvalité i vår tillverkning, materialval och servicegrad mot våra kunder. Det sågade virket som ingår i våra hus kommer från vår sågverksrörelse där vi är ISO - certifierade enligt ISO-9002 och ISO-14001.

"I över 75 år har vi ritat, konstruerat, byggt och sålt hus som blivit hem för tusentals människor i både Sverige och utomlands."

 

Genom en naturlig och levande dialog med kunderna kan vi skapa boendemiljöer där enskilda familjer förverkligar sina drömmar. Det är vår kunskap tillsammans med dina idéer som så småningom ska bli ditt nya hem.

   För mer information kontakta:

   Vårt kontor i Västerås, tel. 021-40 34 40 eller

   Björn Rönnings, tel. 070-285 11 11
   Bengt Wallman, tel. 070-343 87 50

   E-post:

   bjorn.ronnings@eksjohus.se
   bengt.wallman@eksjohus.se

   Hemsida:

   Eksjöhus