6. Så här får du kommunal tomt

Ny tomt

Bostad Västerås sköter hanteringen av Tomt och Småhuskön på uppdrag av Västerås stad. Det innebär att Bostad Västerås administrerar tomtkön och skickar ut information om nya tomt- och småhusområden.
Mer information om reglerna för Tomt- och Småhuskön, och hur man anmäler sig till kön finns på nedanstående länk.

Så här går tomtfördelningen det till

Erbjudande

Erbjudande om tomt eller småhus skickas till alla som är anmälda i Tomt- och Småhuskön och som har betalat anmälningsavgiften och den årliga avgiften. Det är först när detaljplanen för det aktuella området vunnit laga kraft som det kan bli aktuellt med ett utskick. I regel ska även projekteringen i området vara klar, dvs. när vägar m.m. kan byggas. Det är även viktigt att veta när byggstarten kan ske. Erbjudande skickas i regel via mail men det går även att få information via brev. Komplett information om aktuellt område läggs upp på vår hemsida, allmän information om området, plankartor, tomt och hus priser, anslutningsavgifter m.m. Intresseanmälan och regnordning av tomt eller småhus görs direkt via hemsidan.

Fördelning

Tomterna och husen fördelas bland dem som anmält intresseanmälan och i den turordning som anmälan skett i Tomt- och Småhuskön. Det är bara sökande som själva tänkt bygga på tomten eller bo i småhuset som får erbjudande.

Reservation

Meddelande skickas till dem som blivit tilldelade en tomt. Under 1 månad är tomten reserverad för kundens räkning. Ytterligare max 3 månaders reservationstid kan begäras mot avgift. Under denna tid ska kunden undersöka förutsättningarna för att bygga. Det innebär markundersökning av tomten, kontakter med kreditgivare och småhusleverantörer, m.m. När det gäller gruppbyggda småhus blir kunden kontaktad av byggherren direkt

Tillträdesdatum

När kunden bestämt sig för att tacka ja, meddelar han/hon det till Bostad Västerås, och anger samtidigt önskat tillträdesdatum. Köpeavtal upprättas av Västerås stad, Fastighetskontoret och skickas hem till kunden. När avtalet tecknas betalas 10 % av köpeskillingen. Resterande betalas när kunden tillträder tomten. Försäljning av gruppbyggda småhus sköter den aktuella byggherren själv.