BRF Gården - Södra Källtorp

Moderna bostäder

I samarbete med EA Fastigheter har vi nu nöjet att presentera moderna lägenheter i BRF Gården på Södra Källtorp. Här erbjuds ett barnvänligt område med stark karaktär i form av tre olika hustyper i trä med lägenhetsstorlekar mellan 2-4 rum och kök. Lägenheterna storlekar är mellan 45-106 kvm varav flera har stora takterasser. Husen kommer att omges av gröna och bilfria gårdar med lekplatser för barn och även odlingslotter och utegym.

Lägenheterna karaktäriseras av trä och stora ljusinsläpp med smakfulla materialval. Planerat tillträde är år 2022. Vänligen ta en kontakt med ansvarig mäklare för mer information.

Snabbfakta

  • Pris: Ej fastställt
  • Avgift: Ej fastställt
  • Tillträde: 2022
  • Rum: 2-4 rok
  • Boarea: 45-106 kvm
  • Upplåtelseform: Bostadsrätt
  • Hiss: Nej
  • Område: Södra Källtorp
  • Antal bostäder: 50 st
  • Säljstart: Kvartal 4, 2020

Koncept


Arkitektens tankar

Vi vill skapa ett område med stark karaktär och en grön boendemiljö med tydlig identitet. Med husens entrésidor vända mot varandra skapar vi gröna gårdar där det finns plats för lek och gemenskap. Det blir en trygghet för de boende och en möjlighet att skapa kontakt med sina grannar.

De yttre byggnadstilläggen skapar väderskyddade entréer och utgör en välgörande gränszon mellan ute och inne. Mellan gårdarna och husen är marken och växtligheten bevarad så mycket som det går. Inslag av aktivitetsytor, gemensamma odlingslotter, växthus, stora grönytor och noga genomtänkt markbelysning skapar en fin övergång.

Gemenskap

För att bättre skapa gemenskap hos de boende har vi gemensamma lekplatser på gårdarna där föräldrarna också har uppsikt över barnens lek. Det kommer även finnas odlingslotter och andra aktivitetsbaserade funktioner, såsom boulebana, utegym, bollplaner mm. Någonting för alla åldrar.

Gårdarna är tänkta som bilfria områden. Givetvis är marken körbar så vi uppfyller en god tillgänglighet för boende, färdtjänst, räddningstjänst mm.

Husen

Byggnaderna ligger parallellt längs höjdkurvorna i största möjligaste mån för att naturligt följa landskapet. De skapar utblickar mellan husen och gårdarna. Byggnadernas volymer är enkla men varierande.

Husen byggs med platta och gröna tak för att hålla bebyggelsen lägre än om det vore sadeltak. Materialen är rena och tidlösa i trä och plåt.

För att skapa variation har kommer det finnas tre olika hustyper i olika volymer och storlekar samt ett antal olika fasadmaterial och uttryck som med de tydliga volymerna håller samman området.

Tillsammans skapar det en bra anpassning till landskapet i Södra Källtorp.

Här kommer du bo modernt med en välplanerad och funtionell omgivning. De flesta lägenheter har egen ingång, och alla bostäder ligger i två våningar. Lägenheterna på bottenplan har en stor uteplats och övriga lägenheter har balkong eller stor terrass. Bostäder att trivas i helt enkelt. 

 

BRF Gården


 

Planen för bostadsområdet bygger på skapandet av gårdar med gränder och en gårdsgata som går upp genom bostadsbebyggelsen. Gårdsgatan är knäckt för att skapa vyer med karaktär och rumslighet. Samtidigt som gränsen mellan privat och offentligt är tydlig är området välkomnande och inbjudande. Det finns en mängd släpp mellan husen för visuell och fysisk kontakt med områdets inre. Gränderna, de diagonala gångstråken samt mindre stigar skapar ett finmaskigt nät av kopplingar mot omgivningen.

Parkering av bilar läggs i utkanten av kvarteren för att minska biltrafiken i området. Cyklar ställer man utanför sitt eget hus. Uttag för att ladda sina elcyklar finns i anslutning till cykelställen. Extra cykelplatser finns givetvis vid miljöhusen och verkstadshusen där det dessutom finns cykelpumpar och verktyg samt tvättmöjligheter för att rengöra sina cyklar eller barnvagnar.

Anmäl ditt intresse redan idag!


 

 

 

Andreas Ädel

Registrerad fastighetsmäklare

070-733 24 86

andreas.adel@bostadvasteras.se