Visning

Vi visar din bostad

Det är upp till dig som säljare att bestämma om det ska vara öppen- eller stängd visning, men vi ger dig självklart råd och vägledning. Vi som mäklare håller i visningen av din bostad och svarar på intressenternas frågor. Vi kan visa din bostad även under kvällar och helger, för att få så många intressenter som möjligt.