4. Låna pengar

Hur fungerar det?

Ett husbygge finansieras vanligtvis med flera olika lån. Dels bottenlån med längre löptid och lägre ränta, dels ett eller flera topplån. Topplånen har i regel kortare löptid och högre ränta.
För att du skall få låna krävs i regel även en egen kontantinsats på normalt minst 15%. Då du betalar in en kontantinsats minskar behovet av dyra topplån.

Inteckningar eller pantbrev i din fastighet fungerar som säkerhet för långivaren. Innan lånen läggs om till vanliga lån hos en bank eller ett bolåneinstitut ordnar långivaren med ett byggnadskreditiv. Det innebär att det betalas ut pengar i etapper allt eftersom det behövs betalas fakturor. Detta sker i regel till rörlig ränta.
Det är först när bygget är klart och kommunen gett ett slutbevis som lånen läggs om.

  • Lånekostnader
  • Räntekostnader
  • Amortering
  • Pantbrev

 

Bra länkar

Nordea, bolån och räntor

Om bolån- konsumenternas bankbyrå

SEB, bolån och räntor

Handelsbanken, Stadshypotek

Swedbank, räntor, bolån

SBAB