3. Planera tomten

Skyldig att undersöka

Som tomtköpare är du skyldig att undersöka markförhållandena, och bör därför göra en markundersökning. Marken måste kanske planas ut eller fyllas upp. Det kan även vara nödvändigt att spränga eller påla för att kunna bygga på tomten. Markarbeten brukar vara dyra, så det gäller att undersöka, planera noggrant och ta in flera offerter.

Grovplanering
 • Markundersökning
 • Sprängning
 • Pålning
 • Utfyllnad
 • Dränering
 • Anpassning av tomten efter / mot gata
Finplanering
 • Anläggning av gräsmatta
 • Staket / häck
 • Mur / murar
 • Buskar o träd
 • Gångar
 

Kanske både bergvärme, solpaneler och vindsnurra

Planera tidigt även för eventuella energilösningar i marken. Bergvärme kräver borrning, markvärme behöver speciella markarbeten och en eventuell vindsnurra för el behöver ett gjutet fundament eller annan förankring. Om sådana arbeten görs i samband med övriga markarbeten, kan man antagligen hålla kostnaderna nere.