Lycksta

Lugnt och skönt i Lycksta

Lycksta koloniområde planlades i början av 1970-talet. Området ligger ca 3,5 km norr om bebyggelsen i Önsta-Gryta och ca 9 km från Västerås centrum.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Området

I samband med att kommunalt Vatten och Avlopp dragits fram till Lycksta färdigställdes 15 småhustomter. Tomterna är avsedda för sk styckebyggen, d v s köparen väljer själv hustyp (inom ramen för detaljplanen) och vem som skall bygga.

Kommunikationer

VLs busslinje nr 569 till Sala trafikerar riksväg 56 och har hållplats ca 1 km från Lycksta.

Service

Offentlig och kommersiell service finns i Tillberga samhälle ca 6 km från Lycksta. Närmaste låg-och mellanstadieskola finns i Romfartuna samt i Hökåsen och Tillberga. I Tillberga finns även högstadieskola. För information om skulskjuts kontakta Västerås stads kontaktcenter på tfn 021-390000 (knappval 2).

Mer information

Utskick i Tomt- och småhuskön
 
Sålda/reservarade tomter

PM Lycksta Dp 1452

Tomtinformation

Lycksta är inte anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet och detaljplanen föreskriver inte ett bestämt uppvärmningssystem. Byggstart kan ske så fort tillträde till tomten skett.

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år. Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.
För mer information om Boverkets byggregler, se länk längst ner på sidan. 

 
Västerås Mälarstaden