Barnomsorg

 

Förskoleverksamhet 

Västerås erbjuder förskoleverksamhet med hög kvalitet för barn i åldern 12 månader till fem år. Förutom drygt 60 kommunala förskoleenheter finns cirka 50 enskilda förskolor.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra förskola och skola. Det är viktigt att de mindre barnen får en väl fungerande vardag. Därför erbjuder Västerås en förskola med god kvalitet. Den ska stimulera barnen till både samverkan och självständighet och samtidigt ge trygghet och utveckling. Den är också ett medel för att ge alla barn goda villkor.

Utbildningen av våra barn och ungdomar är den viktigaste investeringen för framtiden. Skolan ska ge eleverna goda kunskaper, lust och förmåga till fortsatt lärande.

 

Skolans roll är också att fostra elever att ta ansvar och visa hänsyn till medmänniskor och vår gemensamma miljö. Skolan i Västerås ska vara en skola för alla och präglas av mångfald och möjligheter.

Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden

Nämnderna ansvarar för förskola och skola i Västerås och är myndigheten. Västerås stad organiseras i en beställar- och utförarmodell, där myndigheten är beställare och förskola och skola är utförare.


 
Västerås Mälarstaden