Centrum - kv Hulte/Högne

Vad byggs: 
Pröva möjligheten att bygga bostäder, parkerng och lokaler för handel.

Läge: 
Vid Koppparbergsvägen och Karlsgatan.
 
Byggstart: 
Ej klart.

Planläge: 
Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.
 
Vem bygger: 
Ej klart.

Upplåtelseform: 
Blandad bebyggelse


 
Västerås Mälarstaden