Att bo i bostadsrätt

Bostadsrätt

För bostadsrättslägenheter betalas både en engångsavgift i form av en insats- och en löpande avgift, hyra. Bostaden kan vara en lägenhet, villa, radhus eller kedjehus. Insatsen betyder att Du erhåller nyttjanderätten av bostaden för obegränsad tid. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och för din insats erhåller du en andel i föreningen. Som medlem i föreningen kan Du påverka och bestämma över husets och områdets skötsel och avgifter genom att utnyttja din rösträtt på föreningsstämman.

I den löpande avgiften, månadsavgiften ingår lägenhetens del av kostnaderna för huset, som räntor och amorteringar på lån samt underhållsavgifter och förvaltningskostnader.

Bostadsrättslagen

I bostadsrättslagen finns bestämmelser som reglerar förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna. Det finns även bestämmelser om den ekonomiska planen som skall upprättas vid bildandet av en bostadsrättsförening.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättsavtal

Denna handling upprättas när lägenheten första gången upplåts med bostadsrätt. I detta avtal skall det bl a framgå parternas namn, vilken lägenhet som avses, vilken summa som skall betalas i insats och månadsavgiften. Det skall även klart framgå lägenhetens beteckning, storlek och ändamål. 

Överlåtelseavtal

Vid senare överlåtelse av bostadsrätten upprättas det ett överlåtelseavtal i vilket det bl a skall framgå köpeskillingen och tillträdesdag.

Har det erlagts handpenning skall även detta framgå. Det kan var bra att skriva in i avtalet att köpet hävs om Du inte skulle få dina sökta lån beviljade eller inte blir godkänd av bostadsrättsföreningen.

Vem betalar?

När det gäller löpande underhåll och reparationer i lägenheten står bostadsrättshavaren själv för kostnaden. En del av månadsavgiften avsätts i en reparationsfond som är knuten till varje enskild lägenhet. Vid vissa reparationener kan det tas pengar ur fonden.

När du flyttar

Det är bostadsrättshavaren som själv säljer bostaden vid en flytt. Priset är beror på marknaden och hur attraktiv bostaden är. Bostadsrättsföreningen beslutar om den tilltänkta köparen får bli medlem i föreningen. Om föreningen inte godkänner köparen kan beslutet överklagas till hyresnämnden.

Om det är svårt att finna en köpare till lägenheten kan ägaren avsäga sig bostadsrätten. Föreningen betalar inte tillbaka någon insats men den förre ägaren slipper årsavgiften framöver.


 
Västerås Mälarstaden