Vetterslund - Del av Västerås 2:14 (kv Klippblocket)

Vad byggs: 
Planen ska pröva möjlighteten att bygga bostäder, förskola, lokaler.

Läge: 
Korsningen Råbyleden och Narvavägen.

Byggstart: 
Ej fastställt.

Planläge: 
Detaljplanen är antagen.

Vem bygger:
Bostads AB Mimer


Upplåtelseform: 
Hyreslägenheter.


 
Västerås Mälarstaden