Barkarö - Gotö 1:1,

Vad byggs: 
I ordningställande av 6 st småhustomter.
 
Läge: 
Ca 8 km sydväst om Västerås centrum i nära anslutning till barkarö.
 
Byggstart: 
Ej fasställt.

Planläge: 
Detaljplanen har varit på samråd.
Granskningstid 6 – 21 april 2017.
 
Vem bygger: 
Ej fastställt.

Upplåtelseform: 
Äganderätt.

 


 
Västerås Mälarstaden